Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için, sürdürülebilirlik çabalarını artırmamız ve doğal kaynakları akıllıca kullanmamız gerekiyor.

Sürdürülebilirlik, ekonomik büyümeyi desteklerken çevreye zarar vermeden doğal kaynakları koruma ve geri dönüşümü teşvik etme amacını taşır.

Sürdürülebilir bir gelecek için, toplum olarak enerji verimliliğini artırmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı ve çevre dostu uygulamaları benimsemeliyiz.